19. 05. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůze SRPDŠ konané 9.11.2011
Vydáno dne 22. 11. 2011 (1832 přečtení)

 Schůze SRPDŠ konaná … 9.11.2011

 
Přítomni:    p.Červený, p.Dostál, Mgr.V.Sokolovičová, pí. Pachlová,pí. Blažková, pí.Pechanová,
Omluveni: pí.Čížková, pí.Maxey, pí.Coufalová, pí. M.Sokolovičová
Hosté:          0
 
Program:
1.) kontrola zápisu z minulé porady
2.) složení výboru SRPDŠ a jeho volba pro školní rok 2011/2012
3.) zpráva pokladníka – inventura a revize pokladny
4.) návrh hospodaření ( příjmy a výdaje)
5.) různé…(nápady, myšlenky,žádosti,projekty…)
 
Od.1.) kontrola zápisu a zhodnocení loňského školního roku. Vše jak se naplánovalo tak se také podařilo. J
 
Od.2.) 1.třída pí. Pachlová, 2.třída p.Dostál, 3.třída Mgr.V.Sokolovičová, p.Červený 4.třída pí.Maxey, 5.třída pí.Blažková, 6.třída pí.M.Sokolovičová, 7.třída pí.Pechanová, 8.třída pí.Coufalová, 9.třída pí.Čížková
 
Předsedou byl zvolen:         Červený Josef
Zástupcem byla zvolena:     Blažková Hana
Pokladníkem zvolena:          Pechanová Pavlína
 
Předseda SRPDŠ poděkoval zástupcům rodičů žáků za odvedenou práci v loňském školním roce a seznámil výbor s novým členem pí. Pachlovou.
 
Od.3.) Pokladník seznámil přítomné se stavem pokladny a jeho vyúčtováním.
 
Provedena inventura a revize pokladny, vše souhlasí. J
 
Po dohodě s předsedou SRPDŠ je možno kdykoli na vyžádání rodičů žáků školy zapůjčit pokladní knihu k jejímu nahlédnutí a kontrole.
 
Od.4.) pro školní rok 2011/2012 byl výborem odsouhlasen příspěvek rodičů ve výši 150.-Kč / rodina a pololetí.
 Předpokládaný příjem do pokladny (příspěvky + společné akce) cca. 43.000.-Kč.
 
- v 1.pololetí vybíráme příspěvky 150.-Kč do 23.12.2011
- v 2.pololetí vybíráme příspěvky 150.-Kč do 30.03.2012
 
Příspěvek hradí starší ze sourozenců docházejících do základní školy a to třídnímu učiteli dle jeho písemné výzvy.
Další příjem do pokladny SRPDŠ plánujeme z dobrovolného vstupného na akci „ŠKOLNÍ AKADEMIE“
 
 
Výdaje pro školní rok 2011/2012
-          již tradiční akce Mikuláš                                                     1.000.-Kč
-          příspěvek pro školní družinu                                               4.000.-Kč
-          odměny za soutěže a reprezentaci školy                             3.000.-Kč
-          již tradiční odměna vycházejícím žákům                            1.700.-Kč
-          doprava za kulturou                                                           15.000.-Kč
-          lyžařský výcvik…                                                              10.000.-Kč
-          odměny lyžařům na výcviku…                                              500.-Kč
-          odměna na konci roku 50.-Kč / žák určuje třídní učitel      8.000.-Kč
-           
Předpokládané výdaje plánované…                                             43.200 .-Kč
 
Od.5.) Zástupci SRPDŠ se po dohodě s vedením základní školy dohodly na pomoci v následujících projektech.
-          vánoční trhy - ( pro každého účastníka trhů zdarma nabídka kávy nebo čaje, sponzorský dar věnuje Velkoobchod kávou a čajem - Pechan Vlčice )
-          školní akademie (příprava a úklid sálu)
 
Různé…
-          školní družina (pitný režim, osobní věci,skupinové úkoly, příspěvky)
-          návrh realizovat vánoční trhy na sále v obecní restauraci „U Slunce“
-          návrh rodičů zda by nebylo ekonomické kupovat pomůcky do školy hromadně a vytvořit peněžní jednorázový podíl na žáka.(tempery,čtvrtky,štětce,sešity…apod..)
-          Žákům „neplatičům“ nepřispívat na aktivity SRPDŠ (lyž.výcvik, odměny apod…)
 
 
Závěr: projednáno s ředitelkou školy Mgr.Skořepovou
 
Dne 22.11.2011 předseda SRPDŠ předstoupil při konání třídních schůzek před rodiče a zahájil členskou schůzi. Seznámil přítomné s činností a hospodařením sdružení.
 
 
   
                                                                                                    Zápis provedl – Červený Josef

 Související články:
Školka v červnu (29.06.2012)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 4. (14.06.2012)
Stravné červenec 2012 (13.06.2012)
Zkoušky cyklistů (12.06.2012)
(07.06.2012)
Žáci přijatí ke vzdělávání v mateřské škole (04.06.2012)
Den zvířecích mazlíčků (01.06.2012)
Školka v květnu (31.05.2012)
Plaveme přes hranice (23.05.2012)
Plánované akce na červen 2012 (23.05.2012)
Nabídka stravování ve školní jídelně (23.05.2012)
Finále DEVÍTIBOJE ve školní družině Chotěvice (11.05.2012)
Stravné na červen 2012 (09.05.2012)
Čarodějnický týden v 1. třídě (06.05.2012)
Hádankové odpoledne (06.05.2012)
Čarodějnické zkoušky ve 3. třídě (06.05.2012)
Školka v dubnu (30.04.2012)
MŠ: Plánované akce na květen 2012 (27.04.2012)
Pasování na čtenáře (18.04.2012)
Stravné květen 2012 (11.04.2012)
Pohádka Divadla dětí (06.04.2012)
Ředitelská volna (03.04.2012)
Školka v březnu (02.04.2012)
Den učitelů aneb Škola naruby (30.03.2012)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 3. (29.03.2012)
MŠ: PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC DUBEN 2012 (29.03.2012)
Barevný den (19.03.2012)
ŠD: Kufr (19.03.2012)
Hasiči v ŠD (14.03.2012)
Co víme o rybách? (14.03.2012)
Stravné duben 2012 (14.03.2012)
Barevný den (09.03.2012)
Projektový den Masopust (09.03.2012)
Dinosauří zem (07.03.2012)
Školka v únoru (01.03.2012)
MŠ: PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN 2012 (27.02.2012)
Sněhulákové odpoledne (24.02.2012)
Pohádkový kvíz (24.02.2012)
Cukroví na besídku (23.02.2012)
Businessday soutěž (21.02.2012)
Komplexní příprava dítěte na vstup do ZŠ (20.02.2012)
Stravné březen 2012 (08.02.2012)
Lyžařská školička 6. - 10. února 2012 (06.02.2012)
Zápis do mateřské školy (01.02.2012)
Uzavření MŠ (01.02.2012)
MŠ: Školka v lednu (30.01.2012)
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání (26.01.2012)
Teletubbies u zápisu v pilníkovské škole (26.01.2012)
MŠ: Plánované akce na měsíc únor 2012 (24.01.2012)
Vánoční stromeček v ZOO (20.01.2012)
První pomoc – soutěž (20.01.2012)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 2. (17.01.2012)
Stravné za únor 2012 (10.01.2012)
"Štědrej večer nastal" (10.01.2012)
Vánoční besídka na 1. stupni ZŠ (03.01.2012)
Pf 2012 (23.12.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc leden 2012 (22.12.2011)
MŠ: Plavecký výcvik předškoláků - školní rok 2011/2012 (22.12.2011)
MŠ: Školka v prosinci (20.12.2011)
Vánoční trhy 2011 (11.12.2011)
Stravné leden 2012 (07.12.2011)
MŠ: Školka v listopadu (30.11.2011)
Vánoční trhy (29.11.2011)
BRAMBOROVÉ SPORTOVNÍ HRY (26.11.2011)
Strašidla a bubáci v ŠD (26.11.2011)
DRAKIÁDA (26.11.2011)
Sběr papíru (24.11.2011)
Plánované akce na měsíc prosinec 2011 (24.11.2011)
Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ RADY konané 8.11.2011 (22.11.2011)
Vodnický den v 1. třídě (17.11.2011)
Projekt Kulturní rozmanitosti (16.11.2011)
PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2011/2012 (14.11.2011)
Třídní schůzky jinak aneb „ Co nového ve škole? “ (14.11.2011)
Ředitelské volno v pátek 18. 11. 2011 (14.11.2011)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 1. (10.11.2011)
Stravné prosinec 2011 (10.11.2011)
Divadelní představení v UFFU a návštěva Městské knihovny Trutnov (07.11.2011)
Plastické mapy (02.11.2011)
Výroba výzdoby stolů na akci "Setkání seniorů" (02.11.2011)
Říjen v MŠ (01.11.2011)
Podzimní besídka v 1. třídě (30.10.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc listopad 2011 (24.10.2011)
Stravné listopad 2011 (12.10.2011)
Projektový den Proměny podzimní přírody (03.10.2011)
MŠ: Školka v září (30.09.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc říjen 2011 (26.09.2011)
MŠ: Logopedická depistáž (23.09.2011)
Sportovní koktejl-Rozhýbej své tělo II (18.09.2011)
Stravné říjen 2011 (14.09.2011)
Sportovní koktejl - Rozhýbej své tělo II (10.09.2011)
MŠ: NÁVRH PLÁNOVANÝCH AKCÍ na školní rok 2011/2012 (07.09.2011)
Zahájení školního roku 2011/2012 (05.09.2011)
MŠ: Vítejte v novém školním roce 2011/2012 (04.09.2011)
Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci (30.08.2011)
Organizace školního roku 2011/2012 (30.08.2011)
Vítejte do nového školního roku (30.08.2011)
Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.