19. 05. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán školy na školní rok 2009/2010
Vydáno dne 23. 11. 2009 (3264 přečtení)PLÁN ŠKOLY  - na šk.rok 2009/2010

 

1         Oblast vzdělávání - podmínky

1.1      Personalistika

 

a)      Vytvořit tým kvalifikovaných pg. pracovníků, vypořádat se s problémem odcházejících pedagogů do důchodu a s nabídkou pracovního poměru za mateřské dovolené.

b)      Přijetí nové p.učitelky na II.stupeň – Ing.Anna Křelinová M,F, výchovné poradenství , na I.st.za mateřskou dovolenou – Mgr.Ivana Venzarová I.st., speciální pedagogika.

c)      Umožnit pokračování ve studiu na PF v Hradci Králové p.Janě Reilové.

d)      Uvážlivě rozdělit skladbu úvazků pedagogů podle odbornosti, kvalifikovanosti, schopností.

e)      Podpora vedení školy DVPP a jeho rozvoj – viz.plán DVPP. Rozvoj školského managementu.

f)        Vytvořit fungující tým pedagogů založený na spolupráci, dobré komunikaci a důvěře, s dobrým pracovním nasazením a ochotou se aktivně podílet na rozvoji školy.

g)      Zabránit klesajícímu stavu žáků. Vyvinout maximální úsilí k získání žáků z okolních obcí.

 

1.2      Materiálně-technické podmínky

 

a)      Oprava zastaralého osvětlení, elektroinstalace-sborovna, ředitelna, některé místnosti komplexu.

b)      Dovybavení a modernizace učebny PC – instalace data projektoru, plátna, přikoupení stolů na PC, výměna zastaralých PC – min. 8 kusů.

c)      Zlepšení vstupní image školy – dřevěné vitríny a koberce na zdech chodeb školy budovy II.stupně s výzdobou.

d)      Zlepšení prostředí pro učitele – vybavení sborovny I.a II.stupně novým nábytkem.

e)      Zateplení budovy I.stupně-dokončit projekt a podat žádost o dotační titul.

f)        Odstranit závadu patrně prosakujícího odpadu ve zdi v budově I.stupně.

g)      Zakoupení nové kuchyňské linky a elektrického sporáku do MŠ.

h)      Modernizace prostředí a image zastaralé kanceláře ředitelny – nový koberec, psací a jednací stoly, židle pro pořádání pg.rad.

i)        Zabezpečení skladu učebnic – oddělení sádrokartonovou stěnou a dveřmi – budova II.stupně.

j)        Oprava místnosti plánované jako budoucí šatna se skříňkami – I.etapa : odvlhčení místnosti, oprava propadající se podlahy a položení dlažby.

k)      Zakoupení koberce do školní družiny.

 

1.3      Ekonomika

 

a)      Přímé neinvestiční výdaje využít hospodárně – spojení hodin některých výchov na I.stupni, na II.stupni u hodin Tv vlivem klesajícího počtu žáků – úspora – vše však s ohledem na kvalitu výuky.

b)      Provozní prostředky = příspěvek od zřizovatele, využít hospodárně, účelně, efektivně, určit priority, potřebnost výdajů.

c)      Změna dodavatele elektrické energie – úspora.

d)      Další zdroje zisku financí – zapracovat v oblasti marketingu – navázat kontakty s firmami, získávat dotace, sponzorské dary.

e)      Podat projekt – žádost o dotaci v oblasti zahraniční spolupráce – Pilníkov-Marcizsów – Vítězná – získat dotaci z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis ve spolupráci se zřizovatelem – oblast kultury, školství, sportu.

 

2         Průběh vzdělávání

 

a)      ŠVP – na základě SWOT analýzy, pracovat intenzivně na II.verzi ŠVP, využití dvou konzultací zdarma od Králov.kraje, postupně po krocích.

b)      Úprava učebních plánů I.stupně a II.stupně.

c)      Rozšířit nabídku kurzů pro žáky – s ohledem na zaměření školy.

d)      Rozšířit nabídku volitelných předmětů – s ohledem na zaměření a priority školy.

e)      Modernizace a přikoupení výukových programů na PC.

f)        Dbát na činnostní výuku – cílem klíčových kompetencí=dovednosti do praktického života.

g)      S tím je spojeno používání moderních metod výuky zaměřených činnostně.

h)      Pokračovat v nabídce služeb v oblasti výuky dětí s SPC, práce asistentek v reedukaci dětí s SPC, stálý kontakt s PPP a konzultace s PPP

i)        Cíl- spokojenost ve vztahu: žák-pedagog-rodič.

j)        Přechod ke kriteriálnímu hodnocení žáků – spolu s klasifikačním řádem tvoří jednotu-postupné vypracování kritérií hodnocení.

k)      Uskutečnit čtyři projektové dny – dva celoškolní Duševní hygiena,výživa, Biologická rozmanitost, dva I.st.Halloween, Velikonoce, II.st.Přírodní katastrofy, Jazyky

 

3. Spolupráce s rodiči a veřejností

 

a)      Školská rada, SRPDŠ

b)      Informační zpravodaj: 1/ Dvakrát ročně vydá vedení školy

2/ Čtyřikrát ročně vydá dětský parlament – sebrané informace a

     ze všech tříd

c)      Aktuální zveřejňování života školy na webových stránkách

d)      Akce pořádané pro širokou veřejnost – vtažení rodičů a veřejnosti do života školy, nová akce: Vánoční trhy

e)      Stálá spolupráce s Komisí pro školství, kulturu a sport při MěÚ Pilníkov

f)        Prezentace školy na veřejnosti

g)      Mezinárodní spolupráce Pilníkov-Vítězná-Marcizsów – v oblasti školství,kultury, sportu

 Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.